Mobiel menu
Teksten

teksten

Aan tekst geen tekort als je Herman Brusselmans heet.

Ik kan me niet voorstellen dat er iemand in het Nederlandse taalgebied is (en misschien zelfs ook daarbuiten) die zoveel columns op zijn naam heeft staan als Herman Brusselmans. Er is tegenwoordig geen blad meer dat ten onder gaat zonder ooit een column van Brusselmans te hebben afgedrukt.

Hier kunt u dan ook een uitgebreide selectie vinden, aangevuld met enige teksten die nooit in boek-vorm zijn verschenen.

(Teksten die de de afgelopen 30 dagen nieuw zijn geplaatst hebben een sterretje achter de titel *)

Autobiografisch verhaal nr. 86

Titel:          Autobiografisch verhaal nr. 86
Auteur:     Herman Brusselmans voor Reload
Datum:     xx-xx-2005
Grootte:   2015 woorden

Zoals bekend stam ik uit een familie van intellectuelen. Mijn grootvader was de slimste vuilnisman die ze bij de gemeente Hamme ooit gekend hebben, mijn vader sprak vier talen, wat redelijk veel is voor een doofstomme, en mijn oom Felix had een wiskundeknobbel, die hij jammer genoeg kwijtraakte na een lobotomie op z'n tweeënveertigste. Gelukkig kwam zijn vrouw, tante Madeleine, op het idee om aan de chirurg te vragen of ze het weggesneden deel van oom Felix' hersenen mocht meenemen naar huis, en sindsdien kan je bij haar de wiskundeknobbel van oom Felix bekijken op sterk water in een glazen pot.De reden waarom oom Felix op zijn tweeënveertigste gelobotomeerd werd, was dat hij op weg was om stapelkrankzinnig te worden, wat zich onder meer uitte in schizofrenie, psychoses, neuroses, hyperkinesie, pyromanie, idiotie, complete achterlijkheid, geestelijke aberratie, seksuele obsessie, hoogheidswaanzin, veelsoortige agressiviteit, geheugenverlies, en dan vergeet ik er misschien nog een paar. Voor het tot die lobotomie kwam werd hij natuurlijk onderzocht door verschillende psychiaters, te beginnen met mijn grootvader, die dan in het dagelijkse leven simpelweg een vuilnisman mocht zijn, maar wel zo'n slimme dat we in onze familie dachten: het is niet mogelijk dat om het even welke psychiater slimmer is dan grootvader. En zodoende ging oom Felix op spreekuur bij zijn eigen vader. Die wilde het ernstig opvatten en daarom begon hij met aan oom Felix diens naam, beroep, adres, burgerlijke stand en hobby's te vragen. "Mijn naam is Adolf Hitler", zei oom Felix, "mijn adres is het Adelaarsnest te Berchtesgaden, mijn beroep is kanselier van Duitsland, mijn burgerlijke stand is ongehuwd en mijn hobby's zijn joden, zigeuners, communisten en homoseksuelen." Grootvader noteerde dat, en vroeg vervolgens: "En wat zijn uw geestelijke problemen?" "Wel", zei oom Felix behoedzaam, "ik ben bij voorbeeld nogal agressief." Grootvader wilde noteren 'agressief, maar hij had nog maar genoteerd `agr...' of oom Felix had hem de kop ingeslagen. Dus hadden we niet alleen een begrafenis te regelen, maar moesten  we ook nog 'ns voor oom Felix op zoek naar een nieuwe psychiater.
Om de familie de schande te besparen hadden we na de moord op grootvader niet de politie gebeld, maar wel hadden we onze huisdokter wijsgemaakt dat grootvader die ingeslagen kop had opgelopen nadat hij op een nacht bij volle maan onder handen was genomen door een weerwolf, want onze huisdokter geloofde in het bestaan van weerwolven. Niet alleen in het bestaan van weerwolven trouwens. Hij geloofde ook in het bestaan van kabouters. Maar ja,
we konden hem moeilijk gaan wijsmaken dat grootvader op een nacht bij volle maan de kop was ingeslagen door een kabouter omdat, zoals u weet, kabouters bij volle maan nooit buiten komen. Verder geloofde onze huisdokter in elfjes, gremlins, ufo's, leven op mars en sprekende dieren, behalve sprekende papegaaien. Als hij een papegaai hoorde spreken wrong hij hem altijd de nek om en sneed de vogel open, om te zien waar het bandopnemertje verborgen was. Voor de rest was onze huisdokter een heel gerespecteerd arts, al probeerde hij je snotvalling wel eens te genezen door in elk van je neusgaten een redelijk grote bol mastiek te proppen.
Hoe dan ook, grootvaders lijkschouwing door onze huisdokter zorgde ervoor dat oom Felix uit de gevangenis bleef en als een vrij man op bezoek kon bij zijn tweede psychiater. Dat was zijn broer, mijn vader. Omdat die doofstom was en grootmoeder de enige was die gebarentaal kende, moest grootmoeder tolken als oom Felix bij vader op spreekuur kwam. Het is wel zo dat vader net als grootvader van opleiding niet echt een psychiater was en dus eigenlijk niet goed wist hoe je een patiënt als oom Felix moest benaderen. Nee, van opleiding was vader kasseilegger, maar wel zo'n goeie dat hij internationaal aanzien genoot binnen zijn vakgebied en aldus niet alleen kassei legde in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Vandaar dat hij al die talen sprak. Goed, oom Felix kwam bij hem op spreekuur en vader vroeg in gebarentaal, voor het gemak Vlaamse gebarentaal, om eens wat over zijn jeugd te vertellen. Grootmoeder vertaalde dit, en zei tegen oom Felix: "Mijn jongen, je broertje vraagt hoe het ...
Leden
doe mee

Registreer

Registeren is tijdelijk uitgeschakeld.
Foto

foto


Teksten

teksten
 


09-04-2013Vrij Nederland
xx-xx-2005Rails
xx-xx-2005Reload
xx-xx-2004Reload
09-10-2004Vara TV Magazine
25-09-2004Vara TV Magazine
01-09-2004de Morgen
07-07-2003Vara TV Magazine
08-03-2003Vara TV Magazine
10-05-2002Vara TV Magazine
06-10-2001Vara TV Magazine
28-05-2001De Nieuwe Gazet
21-04-2001De Nieuwe Gazet
14-04-2001De Nieuwe Gazet
07-04-2001De Nieuwe Gazet
24-03-2001De Nieuwe Gazet
17-03-2001De Nieuwe Gazet
10-03-2001De Nieuwe Gazet
03-03-2001De Nieuwe Gazet
24-02-2001De Nieuwe Gazet
01-11-2000Menzo
22-09-2000-
01-07-2000Esquire
10-06-2000Vara TV Magazine
09-06-2000HP/De Tijd
01-01-2000Prometheus
09-07-1998Humo
01-03-1998Humo
Bestel de nieuwste boeken van Herman Brusselmans eenvoudig en snel op Paagman.nl.